Vi har valgt varmepumper som et av våre store satsingsområder og åpnet Bergens første varmepumpesenter i samarbeid med IVT

Kontakt

VARMEPUMPER

RØRLEGGERTJENESTER

PROSJEKTER

LEVERANDØRER

B.Fondenes er et aut rørleggerfirma startet i 1970 og har i dag 4 rørleggere / en teknisk ansvarlig og kontor medarbeider. Vi har valgt Varmepumper som et av våre store satsingsområder og åpnet Bergens første varmepumpe senter i samarbeid med IVT der vi har alt fra luft/luft til veske vann.

Anlegg finnes i vår utstilling. Utlegging av rør i sjø og vann blir gjort med egne dykkere for å sikre at
røret ligger som ønsket. 

Vi har også egen høytrykksbil og kamerabil for staking og feilsøking av røranlegg.

Vi tegner og beregner anlegg fra 5 til 5000m²

Daglig leder er rørleggermester/takstmann Morten Fondenes.

Epost: morten@bfondenes.no